logotip S59DXX

Radioklub "ŠTUDENT" Maribor

domov - pišite nam - dodaj med priljubljene - natisni

Obvestilo


Namenitev dela dohodnine za Radioklub S59DXX01.01 - 01.11.2016

Pozdravljeni!

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, po tem zakonu odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje društev, ki imajo status društva v javnem interesu. Davčni zavezanec (radioamater) lahko posameznemu upravičencu ( ZRS ali RK) nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5% dohodnine.

Izpolnjeno zahtevo je treba poslati na pristojni davčni urad.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Če ZRS in/ali navedenim Radioklubom namenite del dohodnine, s tem niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše dohodnine v državni proračun.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se Dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. V prilogi je obrazec z našimi podatki, Vas pa prosimo da dopolnite obrazec s svojimi in višino sredstev (ne sme biti več kot 0.5%).

E-uprava
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobi ... ju?id=1242

Obrazec na E-davki Doh-Don
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/ ... tPage.aspx

PDF obrazec, ki ga le izpolnite s podatki RK (Radioklub “ŠTUDENT” Maribor Davčna številka: 64355926)
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.g ... BE/177.pdf

Za prispevek dohodnine se vam vnaprej zahvaljujemo!!

 

Urban MesnerNazaj na obvestila...